2012/05/31

2013 LURRA PLANETAREN MATEMATIKAREN URTEA / 2013 AÑO DE LAS MATEMÁTICAS DEL PLANETA TIERRAIkerketa matematikoarekin lotura zuzena duten hainbat Ipar Amerikako erakundek datorren urtea, 2013, “Lurra Planetaren Matematikaren urtea” izendatu dute, ekintza honi mundu osoko beste punta puntako erakunde eta elkarte batzuk batu direlarik dagoenekoz. Helburua da sortu ahal izatea ingurune bat non, eta era anitzean, gure planetak dituen etengabeko prozesu dinamikoen ezagutzean matematikak duen eragin garrantzitsua azter daitekeen. Prozesu dinamiko horien barne kontsideratuz bere etengabeko mugimendu fisikoetatik (lurrazala, mantoa,..) bere gainean bizi garen gizarte desberdinen fluxu ekonomikoetara. Ekitaldi honen webgune ofíziala HAU da:
Varias Instituciones Norteamericanas relacionadas con la investigación matemática han declarado el próximo años 2013 “Año de las Matemáticas del Planeta Tierra”, iniciativa abierta a todo el mundo y a la que de hecho ya se han sumado otras relevantes sociedades. Se pretende generar un contexto en el que pueda estudiarse de manera interdisciplinar el papel clave que juegan las matemáticas en la comprensión de los procesos de continua evolución dinámica que experimenta nuestro planeta, desde ámbitos como la eterna movilidad de sus partes (corteza, manto…) hasta cuestiones como los flujos económicos de las sociedades que soporta. La web oficial para este evento es ESTA :


2012/05/22

ARABAKO 2. OLINPIADA MATEMATIKA BURUTURIK DAGO / REALIZADA LA 2ª OLIMPIADA MATEMÁTICA DE ALAVA

L.H.-ko 6.mailan ari diren ikasleentzako Arabako 2. Olinpiada Matematikoaren azken aldiko frogak maiatzaren 19an hiriburuko "Los Herrán" ikastetxean egin dira, 35 ikastetxeetatiko 105 ikasle aurkeztu direlarik eta horretarako osatutako epai-mahaiak ondoko sariak ematea erabaki du :
Celebradas el 19 de Mayo de 2012 en el instituto “Los Herrán” de la capital las pruebas correspondientes a la Fase Final de la 2ª Olimpiada Matemática de Álava para alumnado de 6º de Educación Primaria. Habiéndose presentado 105 alumnos/as de 35 centros, el tribunal constituido al efecto ha decidido otorgar los siguientes premios :

   BANAKAKOAK
                        INDIVIDUALES


Banakako sari hauek puntuazioaren arabera sailkaturik daude bi blokeetan eta bloke bakoitzaren barruan alfabetikoki

Estos premios individuales están ordenados por puntuación en dos bloques y dentro de cada uno alfabéticamente

       TALDEKAKOAK
                     POR EQUIPOS

Hemen “Diario de Noticias de Alava” egunkariak argitaratutako artikulua irakur daitekeAquí puede leerse el artículo publicado por el “Diario de Noticias de Alava


Sites” honetan edizio honetan eta beste batzuetan ere erabilitako materialak eskura daude
En este “sites” están disponibles los materials empleados en esta y en otras ediciones

2012/05/18

2011-2012 IKASTURTEKO"EDUARDO CHILLIDA" OLINPIADA EGINDA DAGO/ CELEBRADA LA OLIMPIADA "EDUARDO CHILLIDA" DEL CURSO 2011-2012

DBH-ko 2.mailan ari diren ikasleentzako Euskadiko 10. Olinpiada Matematikoaren azken aldiko frogak maiatzaren 12an egin ziren, beheko taula honetan sare eta herrialdeka zehazten diren 99 ikastetxek parte hartu zutelarik:
El 12 de mayo de 2012 se celebraron las pruebas correspondientes a la Fase Final de la 10ª Olimpiada Matemática de Euskadi para alumnado de 2º de ESO, participando 99 centros repartidos por redes y provincias tal como se puede ver en esta tabla:
Hartarako osatutako epai-mahaiak sariak, puntuazioak goitik behera ordenaturik, ondoko ikasleei ematea erabaki du :
El tribunal constituido al efecto ha decidido otorgar, por orden de puntuación, los premios a los siguientes alumnos y alumnas:
Sarien banaketa hurrengo ekainaren 8an Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan izango da.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 8 de junio en la sede de Lakua del Gobierno Vasco.